Monitoring (24/7)

Problemen vroegtijdig detecteren door realtime monitoring

A&A Capacity biedt het volledige pakket aan op het gebied van monitoring. Wij kunnen uw volledige netwerk, uw systemen en uw apparaten realtime monitoren.

De volgende zaken kunnen gemonitord worden:

  • Windows eventlog/syslog
  • Active directory
  • Services
  • Unix, Linux en BSD
  • SQL Databases zoals Microsoft SQL, Oracle en MySql
  • Microsoft Exchange
  • File servers
  • System log files
  • SNMP devices zoals firewalls, switches en printers
  • Traffic en bandwidth

Netwerkmonitoring

Uw netwerk kan gemonitord worden door een netwerkscan die verscheidene keren per dag wordt uitgevoerd. Deze scan wordt uitgevoerd door een pc in het netwerk met een Dr. IT agent. Alle netwerkapparaten worden hierin meegenomen. Zodra een wijziging wordt gedetecteerd, wordt dit gemeld via een e-mailalert.

Systeemmonitoring

Uw computers en servers kunnen live gemonitord worden waarbij ook rapportages worden uitgedraaid. Aan de hand van deze rapportages kunnen problemen in uw systemen vroeg gedetecteerd en voorkomen worden.

Monitoring SNMP

Naast netwerk- en systeemmonitoring kunnen ook uw andere apparaten zoals printers, routers, firewalls en switches gemonitord worden. Printers hebben een realtime toneroverzicht, waarbij een melding wordt gegeven wanneer deze bijna leeg is. Routers, firewalls en switches geven een bandbreedteoverzicht.

Monitoring op maat

Hebt u bedrijfsspecifieke applicaties en/of -systemen? Ook deze kunnen wij voor u monitoren. Hiervoor kunnen wij een monitoring op maat instellen.

Network Operations Center

Onze overige ICT-oplossingen:

Vrijblijvend ICT-advies

Wilt u meer informatie? Vraag dan een vrijblijvend advies aan.
Wij zullen altijd eerst uitgebreid met u overleggen over uw wensen en mogelijkheden.

Overige diensten:

Private & Public Cloud

Softwarerealisatie

IP-Telefonie (VoIP)

(Web)design & Marketing