Genpact

Genpact

Ook Genpact is al vele jaren klant bij A&A Capacity. We kennen ze nog uit de tijd dat het nog “Accounting Plaza” was. Wanneer er een koppeling met een systeem moest worden gemaakt werd A&A Capacity er veelal bij gehaald. De integraties zijn gemaakt in BizTalk, o.a. een koppeling met Afas, R&R, Recall en een interface om het statiegeld voor Ahold te verwerken.

Ook bij Genpact zijn er .NET applicaties opgeleverd, o.a. de “Filemanager”, een webapplicatie met integratie in BizTalk om bestandstromen op een eenduidige manier te verwerken. Daarnaast is ook de “MailDetacher” ontwikkeld welke digitale facturen die via de e-mail als bijlage automatisch weet te valideren en correct doorzet voor verdere verwerking.

Namens het team: “De samenwerking gaat ontzettend goed. Momenteel wordt er een contract getekend op BizTalk 2010 te migreren naar BizTalk 2013. De uitdaging gaan wij graag aan!”